Elektrosistēmu inženieris , Zebiekstes iela 8


Description

Dzīvojamās mājas elektroapgādes sistēmas ietaišu vai iekārtu (piemēram, liftu) tehniskais stāvoklis, darbība, remonts, tehnisko projektu saskaņošana

Details

Provided by

About us

Address

Zebiekstes iela 8, Rīga

Get directions