Elektrosistēmu inženieris (Pārslas iela 10)

Description

Dzīvojamās mājas elektroapgādes sistēmas ietaišu vai iekārtu (piemēram, liftu) tehniskais stāvoklis, darbība, remonts, tehnisko projektu saskaņošana

Details

30 minūtes
Provided by

About us

Address

Mārtiņa iela 7, Rīga

Get directions