Vadītāja vietnieks tehniskajos jautājumos


Description

Dzīvojamās mājas tehniskais stāvoklis, kārtējais un plānotais remonts, ventilācijas sistēmas tehniskais stāvoklis, darbība

Details

Provided by

About us

Address

Mārtiņa iela 7, Rīga

Get directions